AİLE HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, müvekkillerini temsilen davaların açılması ve takibi sürecinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Tedbir kararlarının alınması

 • Mal rejimi tasfiyesi sürecinin takibi

 • Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • Velayet ve nafaka işlemlerinin yürütülmesi

 • Soy bağı davalarının açılması ve dava sürecinin takibi

 • Çekişmeli boşanma davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi

 • Aile malvarlığının yönetimine ilişkin hukuki destek verilmesi

 • Evlat edinmeye ilişkin uyuşmazlıkların çözüm sürecinin takibi

 • Maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve dava sürecinin yürütülmesi

 • Yabancı mahkeme kararlarına ilişkin tanıma ve tenfiz işlemlerinin yapılması

 • Vesayet, yasal danışmanlık ve kayyum konularında hukuki destek sağlanması

 • Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi ve müzakere sürecinin yönetimi

 • Nişanlanmanın sona ermesi sebebiyle ortaya çıkan hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebi ile uyuşmazlıkların çözümü