ÜCRET TARİFELERİ

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Eylül-2022

TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022

İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde AAÜT Ağustos-2022

İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde AAÜT 2022

CMK Ücret Tarifesi 2022

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2023