EKİBİMİZ

Av. Berke SOYTÜRK

Çözüm Ortağı, Avukat

Büromuzun çözüm ortaklarından Berke SOYTÜRK, ilköğretim ve Lise eğitimlerini Manisa'da tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2018 yılında başarı ile mezun olmuştur. 2019 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı olarak Avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

Ağırlıklı olarak başta trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları olmak üzere Sigorta ve Tazminat Hukuku, Tapu, Gayrimenkul ve Miras Hukuku, Kamulaştırma ve İdare Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans Derecesi, 2018

Temel Çalışma Alanları

Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Tapu ve Miras Hukuku, Kamulaştırma ve İdare Hukuku

Yabancı Diller

B1-İngilizce

Sertifikalar

♦ Trafik Para Cezaları Eğitimi

♦ Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitimi

♦ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

♦ Sigorta Tahkim Komisyonunda Yargılama Eğitimi

♦ Uluslararası Koruma ve Mülteciler Hukuku Eğitimi

♦ İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Konkordato Eğitimi

♦ Trafik Kazalarından Doğan Cismani Zarar ve Değer Kaybı Eğitimi