EKİBİMİZ

Av. Şenol MENTEŞ

Kurucu Avukat, Arabulucu

Büromuzun kurucusu olan Şenol MENTEŞ, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2010 yılında mezun olmuştur.  2012 yılından itibaren İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

Özellikle Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi , Hukuk Fakültesi, Lisans, 2010

Temel Çalışma Alanları
İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku. 

Yabancı Diller
İngilizce

Sertifikalar

♦ İş Hukuk Eğitimi

♦ Bilirkişilik Temel Eğitimi

♦ Garanti Sözleşmeleri Eğitimi

♦ Özel Hukukta Hukuka Aykırı Delil Eğitimi

♦ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

♦ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucluk Eğitimi

♦ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

♦ İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

♦ Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Sonrası Tazminat Davaları Eğitimi