CEZA HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;müşteki, mağdur, şüpheli veya sanık durumunda olan müvekkillerine soruşturmanın başından itibaren yargılamanın her aşamasında süreç sonuçlanıncaya kadar gerekli tüm avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Büromuz, hukuk devleti ve kanunilik ilkeleri ile Türk Ceza Kanununda yer alan tüm temel ilke ve prensipleri benimserken müvekkillerinin hak ve özgürlükleri ile menfaatlerini en etkin biçimde korumak için gerekli tüm hukuki yolları en hassas biçimde yürütmektedir.

Ceza hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Temyiz başvurusu yapılması

  • Tutuklama ve yakalama kararlarına itiraz edilmesi

  • Şikayet dilekçesi hazırlanması ve sonraki işlemlerin yürütülmesi

  • Kolluk veya savcılık ifadelerinde bulunulması ve gözaltı sürecinin takibi

  • Ceza mahkemelerinde sanık müdafii ve müşteki vekilliği faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması