GAYRİMENKUL HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu toplumun neredeyse her kesimini ilgilendiren gayrimenkul hukuku alanında mülkiyet sahipleri, yatırımcılar ve inşaat firmaları ile mülkiyet hakkından kaynaklı konularda hukuki uyuşmazlık yaşayan ya da mevcut hukuki sorunları uyuşmazlığa dönüşmeden çözüme kavuşturmak isteyen müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Tapu iptali ve tescili davalarının yürütülmesi

  • Projelerin mevzuata uygunluğunun sağlanması

  • Kentsel dönüşüm sürecinde hukuki destek verilmesi

  • Ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması

  • Kamulaştırma ve bedel tespiti davalarının yürütülmesi

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve sürecin takibi

  • Taşınmaz alım ve satımı süreçlerinde hukuki danışmanlık desteği verilmesi

  • İmar uygulamaları, imar değişiklikleri, resmi izinler gibi idari süreçlerin yürütülmesi

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, geçerli olduğu sürece takibi, yenilenmesi ve feshi

  • Yatırım yapılması planlanan taşınmazlarla ilgili hukuki durum tespiti yapılarak raporlanması