İŞ HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda gerçek ve tüzel kişilerden oluşan hem işçi hem işveren tarafında bulunan müvekkillere mevzuata hakim şekilde, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Büromuz avukatları, bu danışmanlık ve destek sürecinde işveren tarafında müvekkilleri ve müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışmakta, ilgili her konuda sürekli olarak destek sağlamaktadır. İşçi tarafında bulunan müvekkiller ile de yine devamlı iletişim halinde, menfaatlerini en üst seviyede koruyarak çalışılmakta ve süreçler baştan itibaren büyük bir özenle yürütülmektedir.

İş hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Düzenli iş hukuku danışmanlığı
 • Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili süreçlerin yönetimi
 • Haklı fesih ve devamındaki dava süreçlerinin yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku ile ilgili süreçlerin yönetimi
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinindüzenlenmesi
 • İşe iadedavalarına ilişkin gerekli hazırlığın yapılması ve dava sürecinin yönetimi
 • İş hukukuna ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava süreçlerinin yönetilmesi
 • Çalışanlara sağlanan menfaatler ve ödenecek tazminatlar ile ilgili danışmanlık verilmesi
 • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmelere ilişkin görüşmelerin yapılması
 • Göçmenlik ile ilgili oturma ve çalışma izni, özel vizeler gibi konularda danışmanlık hizmetinin sağlanması
 • Dava ve ayrıca arabuluculuk süreci de dâhil olmak üzere alternatif uyuşmazlık yolları ile uyuşmazlık çözümü sağlanması
 • İşçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması