KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşamın bir parçası olan dikey yapılaşma, site oluşumu ve toplu yapıların yaygınlaşması ile büyük önem arz eden kat mülkiyeti hukuku alanında müvekkillere sürekli olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz, maliklerin birbirleriyle ve yönetimle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, yönetimin oluşturulması ve ortak yaşamın getirdiği ortak sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki süreçleri yürütmektedir.

Kat mülkiyeti hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Yönetim planının hazırlanması ve değiştirilmesi

  • Ortak alanlara yapılan tecavüzlere ilişkin davaların açılması

  • Ortak alan kullanımından doğan uyuşmazlıkların çözülmesi

  • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

  • Yönetim planından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması

  • Dışarıdan yönetici atanması ile ilgili oluşan sorunların çözümünün sağlanması

  • Aidat borçlarına ilişkin icra takiplerinin yapılması ve uyuşmazlıkların çözümü

  • Apartman görevlisi ve diğer görevlilerle ilgili hizmet sözleşmelerinin hazırlanması

  • Ortak giderlere katılmanın sağlanması ve bununla ilgili hukuki sürecin yürütülmesi

  • Olağan ve olağanüstü toplantı hazırlıklarının yapılması ve toplantılar ile alınan kararların mevzuata uygunluğunun sağlanması