MİRAS HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmalık Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, müvekkillerine miras hukukundan doğan tüm uyuşmazlık ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz avukatları, bu hizmet sürecinde müvekkilleri ile sürekli olarak iletişim halinde çalışmaktadır.

Miras hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İntikal ve veraset işlemlerinin yürütülmesi

  • Tenkis davası açılması ve sürecin yönetimi

  • Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi

  • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi

  • Mirasın reddi davasının açılması ve sürecin yönetimi

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi

  • Muris muvazaası davasının açılması ve sürecin yönetimi