SAĞLIK HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, sağlık hukukuna ilişkin taraflar arasında doğan ihtilaflarda, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, müvekkillerini temsilen avukatlık faaliyeti yürütmekte; ayrıca hekimliğin kötü uygulanması olarak ifade edilen ‘’Malpraktis’’ davalarının, ilaçlara ilişkin alım, satım, üretim ve geliştirme sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi ve bunlara ilişkin gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sağlık Hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İlaç dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması

  • Malpraktis davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi

  • Klinik araştırmalar ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi

  • Sağlık hukuku kapsamına giren tazminat davalarının takibi

  • Mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin işlemlerin yapılması

  • İlaç alım, satım, üretim ve geliştirme sözleşmelerinin düzenlenmesi

  • İlaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi

  • Sağlık hukukuna ilişkin idari, cezai, hukuki sorumluluk davalarının açılması ve takibi

  • Hastaneler ve diğer sağlık kurumlarının sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

  • Hasta ve hekim haklarının korunması, hak ihlali halinde gerekli hukuki sürecin başlatılması