TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışan avukatlarımız, ticaret ve şirketler hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği vermekte, müvekkil şirketlerin ilgili birimleri ile her zaman iletişim halinde kalarak hukuki ihtiyaçların doğduğu konularda zamanında ve gerekli hallerde yerinde görevlendirme ile destek sağlamaktadır.

Ticaret ve şirketler hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Yönetim danışmanlığı verilmesi

  • Ana sözleşme ile hissedarlar sözleşmesi hazırlanması

  • İrtibat bürolarının kurulmasında hukuki destek sağlanması

  • Sermaye artırım ve indirimlerine ilişkin hukuki danışmanlık sunulması

  • Yabancı veya yerli sermayeli şirket ve işletmelerin faaliyet süreçlerinin takibi

  • Aile şirketlerine kurumsallaşma sürecinde hukuki danışmanlık desteği sağlanması

  • Yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Hissedar ilişkileri, hisse dağılımı ve devir süreçleri ile hisse satım sözleşmelerihazırlanması

  • İşletmelerin kurulma süreçlerinde gerekli hukuki zeminin hazırlanması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi

  • İş uyuşmazlıkları, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, sermaye artırım veya eksiltme işlemleriileıskat prosedürünün takibi